Dla klientów

tworzywa pierwotne / off grade, regranulaty, tworzywa techniczne i modyfikowane.

Dla dostawców

Poszukiwane tworzywa,
specyfikacja dostawy

Skontaktuj się już dzisiaj!

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Jesteśmy wiodącym dostawcą odpadów do produkcji paliw alternatywnych, współpracujemy zarówno z ich producentami jak i bezpośrednio z cementowniami oraz spalarniami odpadów. W ten sposób przyczyniamy się do lepszego jutra dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń.

Jednocześnie zrealizowaliśmy inwestycję w kompostownię o wydajności 40.000 ton/rok. Dzięki najnowszej technologii odpady zielone 200201, osady ściekowe 190805 oraz wiele innych w ekologiczny i bezpieczny dla środowiska sposób zmienia sie w kompost. Jest to odpowiedź na dzisiejszy kryzys energetyczny. W ten sposób wspomagamy rolników i działkowców. Dzięki naszemu produktowi możliwe jest uzyskanie jakościowych i ekologicznych plonów ze znacznie niższym kosztem ich wytworzenia.

Zaopatrujemy wszelkiego rodzaju rekultywacje składowisk i wyrobisk w jakościowe odpady, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi WIOŚ mogą być poddawane procesom zagospodarowania. Nasze odpady pochodzą z instalacji aktualne mających pozwolenia na wytwarzanie odpowiednich odpadów. Wszystkie odpady dostarczane do naszych klientów posiadają wszystkie wymagane badania i deklaracje.

Posiadamy w stałej ofercie odpady na składowiska umożliwiające właściwe kompaktowanie i zagęszczanie. Pozwala to naszym klientom na optymalne wykorzystanie przestrzeni na kwaterach. 

Surowce do produkcji paliw alternatywnych RDF

Zajmujemy się zagospodarowaniem odpadów frakcji nadsitowej, zarówno z odpadów komunalnych jak i zbieranych selektywnie(tzw. żółty worek) w procesach R12 oraz R1

Odpady komunalne

Współpracujemy z instalacjami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów komunalnych 20 03 01 w procesie R12, gwarantujemy procenty odzysków wymagane przez gminy

Odpady zbierane selektywnie

W kompostowni w Aleksandrowie Kujawskim przetwarzamy odpady zielone 20 02 01 zarówno w worku jaki i bez worka oraz odpady kuchenne 20 01 08 na kompost, w przyszłości planujemy wytwarzać polepszacz glebowy, stosowany do użyźniania gleby.

Osady ściekowe

Przetwarzamy osady ściekowe we własnej instalacji

Kompost, Stabilizat

Posiadamy kontrakty zapewniające możliwość stałego zagospodarowania kompostu o kodzie 19 05 03 w procesach R3 oraz R10. Współpracujemy z składowiskami na obszarze całej Polski, posiadającymi decyzje na zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 99 w procesie D5

NASZE CELE

Jako nadrzędny cel w Best Polymers Group stawiamy działania na rzecz poprawy stanu środowiska. W trosce o nasze i wasze lepsze jutro, wybierając procesy zagospodarowania stawiamy na te najbardziej ekologiczne.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Obsługujemy wszystkie branże, w których wykorzystuje się tworzywa sztuczne, począwszy od branży spożywczej i opakowaniowej, poprzez branżę automotive oraz AGD, skończywszy na artykułach dekoracyjnych, meblarstwie i ogrodnictwie.

ZERO WASTE

Zależy nam by jak największa grupa osób mogła czerpać korzyści z naszej działalności na rzecz środowiska.
Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na naszej instalacji, które pozwolą na przetwarzanie odpadów bio na tańszy zamiennik nawozu pełniący wsparcie dla rolnictwa ekologicznego.

Zapytaj o ofertę: 22 11 44 728

Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe