Produkty

SPRAWDZONA JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Jesteśmy wiodącym dostawcą odpadów do produkcji paliw alternatywnych, spółpracujemy zarówno z ich producentami jak i bezpośrednio z cementowniami oraz spalarniami odpadów. W ten sposób przyczyniamy się do lepszego, czyściejszego jutra dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń.
Jednocześnie zrealizowaliśmy inwestycję w kompostownię o wydajności 40.000 ton/rok. Dzięki najnowszej technologii odpady zielone 200201, osady ściekowe 190805 oraz wiele innych w ekologiczny i bezpieczny dla środowiska sposób zmienia sie w kompost. Jest to odpowiedź na dzisiejszy kryzys energetyczny. W ten sposób wspomagamy rolników i działkowców. Dzięki naszemu produktowi możiwe jest uzyskanie jakościowych i ekologicznych plonów ze znacznie niższym kosztem ich wytworzenia.
Zaopatrujemy wszelkiego rodzaju rekultywacje składowisk i wyrobisk w jakościowe odpady, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi WIOŚ mogą być poddawane procesom zagospodarowania. Nasze odpady pochodzą z instalacji aktualne mających pozwolenia na wytwarzanie odpowiednich odpadów. Wszystkie odpady dostarczane do naszych klientów posiadają wszystkie wymagane badania i deklaracje.
Posiadamy w stałej ofercie odpady na składowiska umożliwiające właściwe kompaktowanie i zagęszczanie. Pozwala to naszym klientom na optymalne wykorzystanie przestrzeni w kwaterach. Przyczynia sie to znacząco do zmniejszenia

Odpady do produkcji paliw alternatywnych 

Odpady do recyklingu tworzyw sztucznych 

Odpady zielone

Odpady do rekultywacji składowisk i terenów niekorzystnie przekształconych 

Odpady na składowiska